Det er vigtigt at sikre klinikkens udstyr mod strømsvigt, forskelle i spænding og lynnedslag. NOVAX forhandler og installerer forskelligt udstyr til sikring af klinikkens drift og udstyr.